Sobre l'ús partidari de la web municipal

La setmana passada apareixia a la web de l'Ajuntament de Gelida una notícia informant sobre 3 mocions que s'havien aprovat a l'últim ple ordinari. Això podria semblar una cosa completament normal, però en realitat no ho és. Des de l'assemblea local de la CUP Gelida volem deixar clares algunes coses en relació a aquesta notícia i al funcionament de la web de l'Ajuntament de Gelida.

En primer lloc, lamentem i denunciem l'ús partidari que des de l'equip de govern es fa de la web municipal. No és possible trobar a la web de l'Ajuntament cap mena d'informació sobre les mocions, acords i desacords dels plens municipals, més enllà dels ordres del dia. Però això sí, quan es tracta d'informacions que convenen a l'equip de govern, aquesta es troba perfectament, en format de notícia tot just s'accedeix a la pàgina. Així va ser, per exemple, quan es van aprovar les mocions proposades per l'equip de govern sobre el suport a l'acollida de refugiats i el suport als treballadors de Inovyn-Solvay. Ara bé, quan es va acordar la moció de suport als treballadors del cas Expert, a proposta de la CUP, aquest no va merèixer cap mena de notícia a la web de l'Ajuntament. Com tampoc ho va merèixer que l'equip de govern rebutgés la moció conjunta de ERC, CiU i CUP per adherir Gelida a l'AMI. I com aquestes, cap de les mocions proposades per cap grup de la oposició.

Des de l'assemblea local de la CUP Gelida considerem que l'equip de govern fa un ús partidari de la web de l'Ajuntament. La web municipal hauria d'informar de tot el que succeeix als plens municipals i no només d'allò que l'equip de govern considera que ha de ser notícia. Les actes dels plens haurien d'estar publicades, en lloc visible i preferent en els dies posteriors al ple, i sempre ben endreçades i accessibles en una secció pròpia de la web.

En relació l'última notícia publicada, que l'equip de govern ha titulat «Resum dels acords del Ple de l'Ajuntament de Gelida» també en volem dir algunes coses. El mateix títol de la notícia ja no respon a la realitat perquè al ple es va parlar i es van prendre més acords dels que la notícia reflecteix. Els acords dels que parla la notícia són bàsicament 3: per sol·licitar a la Generalitat que garanteixi les beques menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat; per donar suport a la creació de la prestació “Garantia + 55” (dirigida a les persones de més de 55 anys que es troben en situació de desocupació); i contra la violència de gènere. En totes 3, la notícia deixa ben clar el fet que la CUP hi va votar en contra, però el que no deixa clar la notícia són els motius pels quals ens vam oposar a aquestes mocions.

Sobre la primera moció, de les beques menjador, hem de dir que la regidora va llegir una mena de manifest molt diferent del text de la moció. Si haguéssim tingut accés al que va llegir la regidora és molt possible que haguéssim votat a favor de la moció, però no se'ns va facilitar. No entenem com una moció d'aquestes característiques es presenta sense donar dades local de Gelida; no entenem perquè es donen dades dels Consells Comarcals del Vallès Occidental i del Baix Llobregat però no dades del nostre Consell Comarcal, que hem de recordar, perquè sembla que de vegades se'ns oblida, que és el de l'Alt Penedès; no entenem que es proposi una moció que busqui la transparència en la gestió de les beques mentre no som capaces de ser transparents a Gelida mateix; i finalment, no entenem que es demani garantir l'accés a les beques a la Generalitat mentre des de l'Ajuntament s'apliquen taxes a les quotes de les llars municipals. Per tot això, vam votar en contra de la moció proposada pel PSC i ICV-EuiA.

Sobre la segona, de suport a la creació de la prestació “Garantia + 55”, vam trobar a faltar en el text les dades de l'atur de més de 55 anys a Gelida. Sota la nostra òptica, aquesta crisi no només afecta el grup d'edat de més de 55 anys i no veiem, per part de l'Ajuntament, actuacions ni intencions de treballar en aquest sentit per la resta de col·lectius afectats.

L'última moció, de la violència de gènere, tot i estar d'acord amb el fons del text, no ens va acabar de convèncer perquè hi vam trobar a faltar, de nou, informació concreta sobre aquesta realitat a Gelida. Temem que sigui una altra moció que acabi en un calaix, sense actuacions concretes ni resultats reals a Gelida, i per això ens hi vam oposar.

Se'ns podrà dir que aquestes mocions són genèriques pel conjunt del territori català i no exclusives sobre Gelida. I se'ns podrà dir també que nosaltres mateixes hem proposat mocions referides a realitats de fora del municipi. És veritat. Però per nosaltres, el que marca la diferència és que els temes que tracten aquestes tres mocions sí tenen afectació a Gelida i, per tant, almenys els textos de les mocions haurien d'incorporar informació sobre la realitat d'aquestes problemàtiques al nostre municipi. Així ho vam explicar en el ple municipal, i això és el que trobem a faltar en la notícia de la web de l'Ajuntament. Esperem que, en futures ocasions que l'equip de govern consideri que ha de publicar una notícia sobre acords presos en el ple, almenys tingui la delicadesa d'explicar els motius pels quals els grups municipals voten el que voten.

Lamentem i denunciem l'ús partidari que des de l'equip de govern es fa de la web municipal. No és possible trobar a la web de l'Ajuntament cap mena d'informació sobre les mocions, acords i desacords dels plens municipals, més enllà dels ordres del dia. Però això sí, quan es tracta d'informacions que convenen a l'equip de govern, aquesta es troba perfectament.