Resum del Programa Polític Municipal 2015

QUÈ PODEM FER DES DE L'AJUNTAMENT DE GELIDA?

 • Democràcia directa útil, pràctica i factible: Només depenen del govern municipal

  • Referèndums vinculants

  • Consultes

  • Processos de participació reals de la gent

 • Obertura dels plens:

  • Fer la màxima difusió dels dies de celebració dels plens i el seu contingut (web, correu, xarxes socials).

  • Facilitar a la població la presentació de mocions o propostes d’acord

  • Informar a tota la població dels acords presos en els plens. Si escau, fer un butlletí especial electrònic.

 • Pressupostos Participatius

 • Redactar un ROM (Reglament Orgànic Municipal) i adaptar el Reglament de Participació Ciutadana, per que siguin autèntics canals de participació directa de la població.

 • Transparència:

  • Declaració d’interessos dels regidors i regidores.

  • Declaració anual de despeses i ingressos dels partits.

  • Auditoria del deute: quins són els deutors de consistori i quins interessos genera aquest deute.

 • Gestió pública dels serveis municipals (aigua, enllumenat, escombraries, transport públic, etc.).

  • Els serveis municipals s’han de gestionar amb caràcter públic i no privat.

  • Com a criteri general no es renovarà cap concessió ni se'n concedirà de noves.

  • Procurarem fer reversibles les privatitzacions.

 • Gestió del propi Ajuntament

  • Fer seguiment de l'organització.

  • Fer costat als treballadors

   • Condicions laborals justes i estables.

   • Compliment de les normatives (prevenció de riscos laborals, salut, etc.).

   • Impedir que l'Ajuntament faci contractes temporals i precaris.

 • Solidaritat internacionalista

  • Suport a aquells actes i a les organitzacions que defensin, lluitin i treballin per els drets socials, per la dignitat i justícia social arreu del món.

  • Suport a les campanyes de boicot dels moviments populars contra multinacionals  i Estats per violació dels drets humans (com per exemple: Coca-Cola, Nestlé, Mango, Qatar, Aràbia Saudita, Israel,...)

LLUITA CONTRA L’ATUR I L’ACTIVACIÓ ECONÒMICA

 • Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social.

 • Promocionar cooperatives en nous filons d’ocupació: reciclatge, consum sostenible i solidari, manteniment d’edificis, energies alternatives, etc.

 • Defensar la permanència de les empreses susceptibles de ser deslocalitzades o tancades:

  • Suport públic a vies alternatives de continuació de l’activitat.

  • Promocionar la participació activa dels treballadors.

 • Oposició a la requalificació de terrenys industrials com a immobiliaris

 • Oposició a l’establiment de grans empreses del comerç i la distribució que a mig termini eliminen ocupació

 • Foment del consum de l’agricultura de proximitat

  • especialment l’ecològica

  • facilitar els canals de distribució i punts de venda directa

 • Exigir al consistori treballar amb entitats d’estalvi de caràcter ètic i popular.

 • Fomentar el mercat municipal i el petit comerç

 • No fomentar centres comercials.

 • Revisar el sistema de taxes i impostos municipals fent-los progressius (Qui més té, més paga).

 • Aconseguir una despesa pública austera, entesa com el màxim aprofitament dels recursos comuns.

DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA I REDISTRIBUCIÓ DAVANT LA CRISI

 • Pobresa i exclusió social

 • Suport a bancs d’aliments que no es concebin des d’una perspectiva merament caritativa

 • Entendre la seguretat ciutadana com la seguretat de no caure en situacions de pobresa o exclusió social.

 • Garantir que no hi hagi talls de subministraments energètics ni d’aigua a les famílies amb dificultats econòmiques.

 • Potenciar l'àrea de Benestar Social per detectar necessitats no conegudes de convilatans

 • Sanitat

  • Defensa d’uns serveis públics, universals i de qualitat.

  • Informar a la població de la situació actual del sistema sanitari,

  • Realització d'enquestes per poder fer pressió davant l’administració sanitària.

 • Educació.

  • L’ensenyament públic és irrenunciable, de manera que no es donarà suport a cap decisió política que impliqui la creació de centres privats.

 • El fet migratori

  • Promoure dinàmiques d’acollida, enlloc de parlar únicament d’integració

 • Habitatge

  • Lluitar contra els desnonaments.

  • Donar suport a l’ocupació d’edificis buits propietat de la banca.

  • Que la policia local no acompanyi les empreses energètiques o d’aigua a tallar els subministres de l’edifici ocupat.

  • L'ajuntament es personi com a representant de l'acusació popular en contra de la companyia subministradora.

 • Polítiques de joventut

  • Retirada i revisió en profunditat de la llei del civisme.

  • Ajudar als col·lectius i grups de joves que treballin per la reivindicació d’espais propis.

 • Diversitat funcional i salut mental

  • Facilitar espais i recursos per desenvolupar les seves activitats culturals i de lleure (tallers de ràdio; tallers de teatre; tallers de música, etc.)

 • Sobirania tecnològica

  • Fomentar les tecnologies d’informació i comunicació lliures (software lliure), de forma que es garanteixi la independència tecnològica i l’apropiació social del coneixement.

 • Protecció animal

  • Vetllar pel compliment de la llei de protecció animal i normatives municipals

  • Conjuntament amb les associacions de protecció d'animals existents, promoure campanyes de conscienciació, control de recollida d’animals abandonats, i control de les colònies de gats.

FEMINISME I ALLIBERAMENT DE GÈNERE

 • L’elaboració de plans d’igualtat

 • Fomentar trobades per tractar la violència de gènere i sexual

 • Donar visibilitat a les dones en els centres escolars, afegint els estudis de gènere com a matèria transversal en el sistema educatiu.

MODEL URBÀ. POUM

 • Revisió del planejament general i si és necessari una moratòria en la seva ’aplicació

 • Adaptar els seus continguts a la nova realitat sorgida de la crisi (habitatges buits, excés de sòl urbanitzable i sobre dimensionament d’infraestructures i equipaments).

 • Garantir la participació ciutadana en la gestió de l’urbanisme i recolzar les lluites populars en defensa del territori.

MODEL TERRITORIAL I ENERGÈTIC.

 • Energia

  • Impulsar la producció energètica local, per tal de poder anar substituint la utilització d'energies no renovables.

  • Traspassar els contractes amb empreses energètiques privades a cooperatives com Som Energia.

 • Transport

  • Prioritzar i potenciar l'ús del transport públic urbà i interurbà.

 • Sistema d'espais lliures

  • Conservar els ecosistemes de Gelida (flora, fauna, aqüífers, etc.).

 • La gestió de l'aigua

  • Redefinir el rebut de l'aigua, premiant l'estalvi i gravant el seu malbaratament.

  • Treure les càrregues que no corresponguin al consum d'aigua

 • Tendir, quant als residus municipals, cap al residu zero.